IKONO XPERIENCE S.L., responsable de la pàgina web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició de les persones usuàries aquest document, amb el que pretén fer complir les obligacions que es disposen a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar a totes les persones usuàries de la pàgina web sobre quines són les condicions d’ús.

Qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina web assumeix el paper d’usuari, es compromet a observar i complir rigorosament totes aquestes disposicions, així com qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

IKONO XPERIENCE S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol classe d’informació que pugui aparèixer a la pàgina web, sense que existeixi l’obligació d’avisar o posar en coneixement a les persones usuàries d’aquestes obligacions. Es considerarà suficient la seva publicació a la pàgina web d’IKONO XPERIENCE S.L.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: ikono.global

Nom comercial: IKONO XPERIENCE

Denominació social: IKONO XPERIENCE S.L.

NIF: B90448903

Domicili social: AVINGUDA DIEGO MARTINEZ BARRIO, 10, 4º, 41013 SEVILLA (Sevilla)

Telèfon: 914838380

E-mail: administracion@ikonomadrid.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La pàgina web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i la resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part de qui en té l’autoria. Tots els continguts de la pàgina web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial i inscrits als registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual s’han destinat, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en qualsevol cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer a la pàgina web pertanyen a les persones que en siguin propietàries i són responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se al respecte. El RESPONSABLE autoritza expressament que terceres parts puguin redirigir directament als continguts concrets de la pàgina web i redirigir a la pàgina web principal d’ ikono.global.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, cosa que no implica que es mencioni o que aparegui a la pàgina web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre aquests drets, com tampoc el suport, patrocini o recomanació per part seva.

Per realitzar qualsevol classe d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial o sobre qualsevol dels continguts de la pàgina web, podeu fer-ho a través del correu electrònic administracion@ikonomadrid.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol classe de responsabilitat derivada de la informació publicada a la seva pàgina web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per una tercera part aliena al RESPONSABLE o, en cas de tenir-lo, hagi actuat amb diligència per retirar les dades o fer impossible que s’hi pugui tenir accés.

Ús de cookies

 Aquesta pàgina web pot emprar galetes tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren imprescindibles per a la visualització i funcionament correctes de la pàgina. Les galetes utilitzades són, en qualsevol cas, de caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació i desapareixen en acabar la sessió de la persona usuària. En cap cas aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no se’n faran servir per recollir-ne.

Mitjançant l’ús de galetes també és possible que el servidor on es troba la pàgina web reconegui el navegador utilitzat per part de la persona usuària amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla i fent possible, per exemple, l’accés de les persones usuàries que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a elles sense haver de registrar-se en cada visita.

També es poden fer servir per mesurar l’audiència, els paràmetres de tràfic, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos les galetes són imprescindibles tècnicament, però beneficioses per a la persona usuària. Aquesta pàgina web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de la persona usuària.

Aquesta pàgina web utilitza galetes pròpies i de terceres parts per a finalitats analítiques i per fer aparèixer publicitat personalitzada d’acord amb un perfil elaborat a partir dels seus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). A totes les persones usuàries que visiten la pàgina web se’ls informa de l’ús d’aquestes galetes mitjançant un banner flotant. En cas d’acceptar-ne l’ús, el banner desapareixerà, tot i que en qualsevol moment es podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de galetes.

La persona usuària té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè se l’avisi de la recepció de galetes i impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des de la pàgina web, és possible que es redirigeixi a continguts de pàgines web de terceres parts. Com que el RESPONSABLE no sempre pot controlar els continguts introduïts per part de terceres parts a les seves respectives pàgines web, no assumeix cap classe de responsabilitat respecte a aquests continguts. En qualsevol cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a la dita pàgina web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti que terceres parts publiquin continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. Tanmateix, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, estarà a disposició de totes les persones usuàries, autoritats i forces de seguretat i col·laborarà de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de terceres parts o la moral i l’ordre públic. En cas que la persona usuària consideri que a la pàgina web hi ha algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administració de la pàgina web.

Aquesta pàgina web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se’n el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web. 

Adreces IP

Els servidors de la pàgina web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini que utilitza la persona usuària. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades amb l’objectiu d’obtenir mesuraments únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats que s’hi desenvolupen, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts. Seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals del domicili de la PERSONA USUÀRIA o el lloc del compliment de l’obligació.