La persona visitant es compromet a respectar les normes següents durant la seva estada a l’interior d’IKONO Madrid, Roma, Barcelona o Budapest (d’ara endavant, “IKONO”).

  • Durant l’estada a les instal·lacions d’IKONO, la persona visitant haurà de complir amb les normes referides a l’ordre públic, la moral i els bons costums, i aquelles aplicables a les regles d’urbanitat relacionades amb el caràcter de l’activitat que es visita. 
  • La persona visitant està obligada a seguir en tot moment les instruccions que rebi per part del personal d’IKONO. Si, a discreció raonable del personal d’IKONO, que se l’ha de poder reconèixer clarament com a tal, la persona visitant de qualsevol manera actua en violació d’aquestes normes, instruccions, o indicacions, pot negar-se a la dita persona visitant l’accés a la resta d’instal·lacions o sales d’IKONO, sense que la persona visitant tingui dret al reemborsament de les despeses de les entrades o qualsevol altre cost. Una persona visitant que compri entrades per a IKONO, per a altres persones, es compromet a posar en coneixement a aquestes persones visitants i imposar-los que compleixin també amb les obligacions que s’exposen en aquestes Condicions.
  • Els progenitors i/o persones cuidadores dels menors d’edat, en tot moment, seran responsables del seu comportament. 
  • La persona visitant permet que IKONO pugui fer reportatges de fotos i/o vídeos a l’interior. Aquest material pot utilitzar-se amb finalitats publicitàries a la pàgina web, diferents canals de xarxes socials, fullets i altres formes d’expressió d’IKONO. En acceptar aquestes Condicions, la persona visitant declara estar d’acord amb la publicació d’aquest material. En cas que es vulgui realitzar un altre tipus de reportatges de fotos i/o vídeos destinats a un altre ús publicitari, s’haurà de posar en contacte amb hola@ikonomadrid.com i demanar-li hora.


  • IKONO permet la reproducció de les imatges, els interactius i el material audiovisual d’aquesta pàgina web, si no s’indica el contrari, i se’n respecta la integritat, s’haurà de fer referència en tot moment a la seva publicació que el lloc de la foto i/o vídeo és IKONO. 
  • IKONO no es fa responsable dels objectes perduts al local durant l’estada de les persones visitants. En cas que la persona visitant perdi qualsevol objecte, podrà enviar un correu electrònic a hola@ikonomadrid.com amb les característiques de l’objecte perdut i el responsable d’IKONO s’hi posarà en contacte en cas que el trobin al local.

En compliment amb la normativa corresponent relativa al tractament de dades personals i a la lliure circulació, en facilitar-nos les seves dades, la persona visitant dona el seu consentiment exprés i inequívoc al tractament de les seves dades personals d’acord amb la finalitat de proporcionar-li els productes i serveis que ofereix IKONO i que es detallin a https://ikonomadrid.com/es/politica-privacidad/. Igualment, podrà accedir al dit enllaç per exercir els seus drets d’acord amb la legislació vigent o enviant un correu electrònic a hola@ikonomadrid.com.