Bármely érdekelt félnek joga van megerősítést kérni arról, hogy kezeljük-e a rá vonatkozó személyes adatokat vagy sem. Az érdekelt feleknek joguk van hozzáférni személyes adataikhoz, valamint kérhetik a pontatlan adatok helyesbítését, illetve adott esetben kérhetik azok törlését, ha az adatokra - többek között - már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték. Bizonyos körülmények között az érdekelt felek kérhetik adataik feldolgozásának korlátozását, amely esetben azokat csak követelések gyakorlása vagy védelme céljából őrizzük meg. Az érintettek sajátos helyzetükkel kapcsolatos okokból tiltakozhatnak adataik feldolgozása ellen. Az Adatkezelő az adatok feldolgozását leállítja, kivéve kényszerítő erejű jogos okokból, illetve az esetleges követelések gyakorlása vagy védelme érdekében.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően Önt a következő jogok illetik meg: joga van ahhoz, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz, joga van ahhoz, hogy kérje azok helyesbítését vagy törlését, joga van ahhoz, hogy kérje azok feldolgozásának korlátozását, joga van ahhoz, hogy tiltakozzon azok feldolgozása ellen, joga van az adathordozhatósághoz és joga van a megadott hozzájárulás visszavonásához. Jogában áll továbbá panaszt tenni a Spanyol Adatvédelmi Ügynökségnél.

Hogyan gyakorolhatom jogaimat?

Jogai gyakorlásához kapcsolatba kell lépnie az illetékes személlyel, és kérnie kell a választott jog gyakorlásához szükséges megfelelő formanyomtatványt. Opcionálisan az illetékes Ellenőrző Hatósághoz is fordulhat, hogy további tájékoztatást kapjon a jogairól. A jogai gyakorlásával kapcsolatos elérhetőségek a következők: telefon+34680706367, e-mail: HOLA@IKONOMADRID.COM. Ne feledje, hogy csatolja az Ön azonosítását lehetővé tevő dokumentum másolatát.