1. A KEZELÉSÉRT FELELŐS SZEMÉLY ADATAI

Cég neve: IKONO XPERIENCE S.L. (a továbbiakban: 'Társaság' vagy 'Adatkezelő').

ADÓAZONOSÍTÓ: B90448903

Cím: AVDA DIEGO MARTÍNEZ BARRIO,10 4ª PLANTA - 41013 - SEVILLA - SEVILLA - SEVILLA

Telephone:+34680706367

Adatvédelemmel kapcsolatos kommunikációra szolgáló e-mail cím: HOLA@IKONOMADRID.COM

1.1. Alkalmazandó rendeletek

Adatvédelmi szabályzatunkat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi általános adatvédelmi rendeletnek, valamint a személyes adatok védelméről és a digitális jogok biztosításáról szóló, december 5-i 3/2018. sz. organikus törvénynek megfelelően alakítottuk ki.

Azzal, hogy megadja nekünk az adatait, Ön kijelenti, hogy elolvasta és megismerte a jelen Adatvédelmi szabályzatot, és egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak az itt kifejtett céloknak és feltételeknek megfelelő feldolgozásához.

A Társaság módosíthatja ezt az Adatvédelmi szabályzatot, hogy azt az új jogszabályokhoz, joggyakorlathoz vagy a Spanyol Adatvédelmi Ügynökség értelmezéséhez igazítsa. Ezeket az adatvédelmi feltételeket kiegészítheti a Jogi közlemény, a Sütikre vonatkozó szabályzat és az Általános feltételek, ha bizonyos termékekhez vagy szolgáltatásokhoz gyűjtenek, ha az ilyen hozzáférés a személyes adatok védelmének területén bármilyen szakterületet érint.

1.2. Adatvédelmi tisztviselő

Nincs kijelölt adatvédelmi megbízott.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

Az Ön személyes adatait a következő célokból kezeljük:

- A vállalatunk által kínált és ezen a weboldalon részletezett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információk nyújtása.

- Szolgáltatásaink szerződéskötésének végrehajtása a megfelelő költségvetés / megrendelés elfogadásával és/vagy kereskedelmi szerződés aláírásával.

- Hogy e-mailben és/vagy postai úton megküldjük Önnek a vállalatunkkal kapcsolatos híreket és újdonságokat, valamint a termék- és szolgáltatáskatalógusunk frissítéseit.

A Microsoft Clarity és a Microsoft Advertising partnereink, hogy a termékek/szolgáltatások fejlesztése és értékesítése érdekében a felhasználói szokások, heatmaps és session replay segítségével rögzítsük, hogyan használja és lép interakcióba weboldalunkkal. A weboldal használati adatait első és harmadik féltől származó cookie-k és egyéb nyomon követési technológiák segítségével rögzítjük a termékek/szolgáltatások népszerűségének és az online aktivitásnak a meghatározása érdekében. Ezen kívül ezeket az információkat a webhely optimalizálására, csalási/biztonsági célokra és reklámozásra használjuk fel. További információkat arról, hogy a Microsoft hogyan gyűjti és használja fel az Ön adatait, a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatában találja (https://privacy.microsoft.com/privacystatement).

2.1. Az Ön adatainak megőrzési ideje

Az Ön személyes adatait attól az időponttól kezdve, amikor Ön hozzájárulását megadja nekünk, mindaddig megőrizzük, amíg Ön vissza nem vonja azt, vagy nem kéri a kezelés korlátozását. Ilyen esetekben az Ön adatait zárolt módon, a jogszabályban előírt időtartamokig tároljuk.

3.JOGSZERŰSÉG ÉS AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ADATOK

Az Ön adatainak feldolgozásának jogszerűsége a személyes adatainak rendelkezésünkre bocsátásával egyidejűleg pozitív és megerősítő aktussal (a megfelelő űrlap kitöltésével és a jelen szabályzat elfogadására vonatkozó négyzet bejelölésével) adott kifejezett hozzájárulás.

3.1. Hozzájárulás az Ön adatainak feldolgozásához

Az űrlapok kitöltésével, az 'Elfogadom az adatvédelmi szabályzatot' jelölőnégyzet bejelölésével és az adatok elküldésére való kattintással, vagy az erre a célra biztosított fiókokon keresztül a Társaságnak küldött e-mailekkel a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és kifejezetten elfogadta ezt az adatvédelmi szabályzatot, és egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a megjelölt céloknak megfelelő feldolgozásához.

3.2. Adatkategóriák

Az összegyűjtött adatok az azonosító adatok kategóriájára vonatkoznak, mint például: Név és vezetéknév, telefonszám, postacím, cég, e-mail cím, valamint az IP-cím, amelyről az adatgyűjtő űrlapot megnyitja.

4. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A személyes adatok biztonsága és bizalmas kezelése iránti elkötelezettségünk részeként tájékoztatjuk Önt, hogy megtettük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok biztonságának biztosítása és a megváltoztatásuk, elvesztésük, jogosulatlan feldolgozásuk vagy hozzáférésük elkerülése érdekében, tekintettel a technika állására, a tárolt adatok jellegére és az azokat érintő kockázatokra, az Art. EU 679/2016 RGPD 32. cikke szerint.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS

Nem tervezzük az Ön adatainak adattovábbítását vagy nemzetközi továbbítását, kivéve az adó-, kereskedelmi és távközlési jogszabályok által engedélyezetteket, valamint azokat az eseteket, amikor egy igazságügyi hatóság erre kötelez minket.

6. FELHASZNÁLÓI JOGOK

Minden érdekelt félnek joga van megerősítést kérni arról, hogy kezeljük-e a rá vonatkozó személyes adatokat. Az érdekelt feleknek joguk van a személyes adataikhoz való hozzáféréshez, valamint a pontatlan adatok helyesbítéséhez, illetve adott esetben azok törléséhez, ha - többek között - az adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték. Bizonyos körülmények között az érdekelt felek kérhetik adataik feldolgozásának korlátozását, amely esetben azokat csak követelések gyakorlása vagy védelme céljából őrizzük meg. Az érintettek sajátos helyzetükkel kapcsolatos okokból tiltakozhatnak adataik feldolgozása ellen. Az Adatkezelő az adatok feldolgozását leállítja, kivéve kényszerítő erejű jogos okokból, illetve az esetleges követelések gyakorlása vagy védelme érdekében.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően Önt a következő jogok illetik meg: joga van ahhoz, hogy hozzáférést kérjen személyes adataihoz, joga van kérni azok helyesbítését vagy törlését, joga van kérni azok feldolgozásának korlátozását, joga van tiltakozni azok feldolgozása ellen, joga van az adatok hordozhatóságához, és hasonlóképpen joga van a megadott hozzájárulás visszavonásához. Jogában áll továbbá panaszt tenni a Spanyol Adatvédelmi Ügynökségnél.

6.1. Hogyan gyakorolhatom jogaimat?

Jogai gyakorlásához kapcsolatba kell lépnie az illetékes személlyel, és kérnie kell a választott jog gyakorlásához szükséges megfelelő formanyomtatványt. Opcionálisan az illetékes Ellenőrző Hatósághoz is fordulhat, hogy további tájékoztatást kapjon a jogairól. A jogai gyakorlásával kapcsolatos elérhetőségek a következők: +34680706367 és e-mail: HOLA@IKONOMADRID.COM. Ne feledje, hogy csatolja az Ön azonosítását lehetővé tevő dokumentum másolatát.

7. HOZZÁJÁRULÁS AZ ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSÉHEZ

Hasonlóképpen, és az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló, 2002. július 11-i 34/2002 törvény rendelkezéseivel összhangban, az adatgyűjtő űrlap kitöltésével és a megfelelő 'Elfogadom az elektronikus kommunikáció küldését' négyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társasággal kapcsolatos információkat küldjünk az Ön e-mail címére, telefonra, faxra vagy más elektronikus eszközre.