Jogi figyelmeztető nyilatkozat

A weboldalért felelős IKONO XPERIENCE SL, a továbbiakban FELELŐS, a következőket teszi elérhetővé:

a felhasználók számára ezt a dokumentumot, amellyel eleget kíván tenni az információs társadalom szolgáltatásairól és az elektronikus kereskedelemről szóló, július 11-i 34/2002. sz. törvényben (LSSICE), a 166. számú BOE-ben foglalt kötelezettségeknek, valamint tájékoztatja a weboldal minden felhasználóját a használat feltételeiről.

Bármely személy, aki belép erre a weboldalra, vállalja a felhasználó szerepét, és kötelezettséget vállal az itt meghatározott rendelkezések betartására és szigorú betartására, valamint bármely más alkalmazandó jogi rendelkezés betartására.

Az IKONO XPERIENCE SL fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon megjelenő bármilyen típusú információt módosítsa, anélkül, hogy a felhasználók értesítésére vagy tájékoztatására vonatkozó kötelezettség lenne, az IKONO XPERIENCE SL weboldalán való közzététel elegendőnek tekintendő.

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

Domain név: ikono.global

Kereskedelmi név: IKONO XPERIENCE

A cég neve: IKONO XPERIENCE SL

NIF: B90448903

Bejegyzett székhely: AVENIDA DE REPUBLICA ARGENTINA, 24 7o 41011 SEVILLA (Sevilla)

Telefon: 914838380

E-mail: administracion@ikonomadrid.com

2. SZELLEMI ÉS IPARI TULAJDONJOGOK

A weboldal, beleértve, de nem kizárólagosan annak programozását, szerkesztését, összeállítását és a működéséhez szükséges egyéb elemeket, a designt, logókat, szöveget és/vagy grafikát, a FELELŐS tulajdonát képezi, vagy adott esetben a szerzők engedélyével vagy kifejezett felhatalmazásával rendelkezik. A weboldal valamennyi tartalma a szellemi és ipari tulajdonra vonatkozó szabályozások által megfelelően védett, valamint a megfelelő közhiteles nyilvántartásokban bejegyzett. Függetlenül attól, hogy milyen célra szánták őket, a teljes vagy részleges sokszorosítás, felhasználás, hasznosítás, terjesztés és forgalmazás minden esetben a FELELŐS előzetes írásbeli engedélyét igényli. Bármilyen, előzetesen nem engedélyezett felhasználás jogsértésnek minősül

a szerző szellemi vagy ipari tulajdonjogainak megsértésének minősül. A nem a FELELŐS tulajdonát képező és a weboldalon megjelenő minták, logók, szövegek és/vagy grafikák a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik, akik maguk felelősek az ezekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitákért. A VISELŐ kifejezetten engedélyezi, hogy harmadik felek közvetlenül átirányíthassanak a weboldal konkrét tartalmára, és minden esetben az ikono.global fő weboldalra irányítsanak át.

A FELELŐS elismeri tulajdonosaik javára a megfelelő tulajdonjogokat.

szellemi és ipari, nem jelenti azt, hogy a puszta megemlítése vagy a honlapon való megjelenése bármilyen jog vagy felelősség fennállását jelentené, és nem jelenti azt sem, hogy az ő jóváhagyását, szponzorálását vagy ajánlását.

A szellemi vagy ipari tulajdonjogok esetleges megsértésével kapcsolatos bármilyen típusú észrevétel, valamint a weboldal bármely tartalmával kapcsolatban, a administracion@ikonomadrid.com e-mail címen keresztül teheti meg.

3. FELELŐSSÉGMENTESSÉG

A FELELŐS mentesül a weboldalán közzétett információkból eredő bármilyen típusú felelősség alól, feltéve, hogy nincs tényleges tudomása arról, hogy ezeket az információkat egy tőle független harmadik fél manipulálta vagy bevezette, vagy ha van ilyen, akkor gondosan járt el annak érdekében, hogy az adatokat visszavonja vagy lehetetlenné tegye a hozzáférést hozzájuk.

A sütik használata

Ez a weboldal technikai cookie-kat (kis információs fájlok, amelyeket a szerver az oldalra belépő személy számítógépére küld) használhat bizonyos funkciók elvégzésére, amelyeket a weboldal megfelelő működéséhez és megjelenítéséhez nélkülözhetetlennek tartanak. A használt sütik minden esetben ideiglenes jellegűek, kizárólag a böngészés megkönnyítése céljából, és a felhasználó munkamenetének befejeztével eltűnnek. Ezek a cookie-k semmilyen esetben sem

Önmagukban személyes adatokat szolgáltatnak, és nem használják őket adatgyűjtésre. A cookie-k használata révén az is lehetséges, hogy a szerver, ahol a weboldal található, felismeri a felhasználó által használt böngészőt, hogy megkönnyítse a navigációt, lehetővé téve például a korábban regisztrált felhasználók számára a kizárólag számukra fenntartott területekhez, szolgáltatásokhoz, promóciókhoz vagy versenyekhez való hozzáférést anélkül, hogy minden egyes látogatáskor regisztrálniuk kellene.

Használhatók közönségmérésre, forgalmi paraméterek mérésére, az előrehaladás és a bejegyzések számának nyomon követésére stb. is; ezekben az esetekben technikailag feláldozható sütikről van szó, de a felhasználó számára hasznosak. Ez a weboldal nem telepít szükségtelen cookie-kat a felhasználó előzetes beleegyezése nélkül.

Ez a weboldal saját és harmadik féltől származó cookie-kat használ elemzési célokra és arra, hogy az Ön böngészési szokásaiból (például a meglátogatott oldalakból) összeállított profil alapján személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek. Minden felhasználó, aki meglátogatja a weboldalt, egy lebegő banner segítségével tájékoztatást kap ezen sütik használatáról. Abban az esetben, ha elfogadja a használatát, a banner eltűnik. A hozzájárulást visszavonhatja és további információkat kaphat a Sütikre vonatkozó szabályzatunkban. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy böngészőjét úgy konfigurálja, hogy figyelmeztesse a cookie-k fogadására, és megakadályozza azok telepítését a számítógépére. Kérjük, tekintse meg a böngésző utasításait, hogy kiterjessze ezt az információs link politikát. A weboldalról harmadik fél weboldalainak tartalmára lehet átirányítani. Mivel a FELELŐS nem mindig tudja ellenőrizni a harmadik felek által a saját weboldalukon bevezetett tartalmakat, nem vállal semmiféle felelősséget az említett tartalmakkal kapcsolatban. Minden olyan tartalom azonnali visszavonását kezdeményezi, amely sértheti a nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokat, az erkölcsöt vagy a közrendet, és az említett weboldalra való átirányítás azonnali visszavonását kezdeményezi, tájékoztatva az illetékes hatóságokat a kérdéses tartalomról.

A FELELŐS nem felelős a tárolt információkért és tartalmakért, a fórumokon, chatekben, bloggenerátorokban, kommentekben, közösségi hálózatokon vagy bármely más módon, amely lehetővé teszi harmadik felek számára, hogy önállóan tegyenek közzé tartalmat a FELELŐS weboldalon. Azonban, és összhangban az LSSICE 11. és 16. cikkének rendelkezéseivel, minden felhasználó, a hatóságok és a biztonsági erők rendelkezésére áll, aktívan együttműködve a visszavonásban vagy adott esetben az összes olyan tartalom blokkolásában, amely hatással lehet a nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokra, harmadik felek jogaira vagy az erkölcsre és a közrendre, vagy azokkal ellentétes. Abban az esetben, ha a felhasználó úgy véli, hogy a weboldalon olyan tartalom található, amely alkalmas lehet erre a minősítésre, kérjük, haladéktalanul értesítse a weboldal adminisztrátorát.

Ezt a weboldalt felülvizsgáltuk és teszteltük, hogy megfelelően működik. Alapvetően az év 365 napján, a nap 24 órájában biztosítható a megfelelő működés. A FELELŐS azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy bizonyos programozási hibák előfordulnak, vagy hogy olyan vis maior okok, természeti katasztrófák, sztrájkok vagy hasonló körülmények lépnek fel, amelyek lehetetlenné teszik a weboldal elérését.

IP-címek

A weboldal szerverei képesek automatikusan felismerni a felhasználó által használt IP-címet és a domain nevét. Az IP-cím egy szám, amelyet automatikusan hozzárendelnek egy számítógéphez, amikor az csatlakozik az internethez. Mindezeket az információkat egy fájlban rögzítik. a megfelelően regisztrált szerver tevékenységét, amely lehetővé teszi az adatok későbbi feldolgozását a webszerverekkel, hogy csak statisztikai méréseket kapjanak, amelyek lehetővé teszik az oldalak megtekintéseinek számát, a webszerverek látogatásainak számát, a látogatások sorrendjét, a hozzáférési pontot stb. megismerését.

4. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

A jelen weboldallal vagy az ott végzett tevékenységekkel kapcsolatos valamennyi jogvita vagy kérdés rendezésére a spanyol jogszabályok vonatkoznak, amelyeknek a felek kifejezetten alávetik magukat, és amelyek a használatából eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi konfliktus rendezésére a FELHASZNÁLÓ lakóhelye vagy a kötelezettség teljesítésének helye szerinti bíróságok és törvényszékek illetékesek.