Física:

 

  • El termini de devolucions i canvis és de 30 dies naturals des de la data de compra del producte.
  • Per poder realitzar un canvi o devolució de qualsevol compra feta en una de les nostres botigues, és imprescindible presentar el ticket de compra en paper.
  • L’abonament es farà al mètode de pagament original que s’hagi fet servir per a la compra. Recordeu que els canvis i devolucions poden fer-se únicament al mateix establiment on es van adquirir els articles.


Virtual:

 

En cas de disconformitat amb la comanda rebuda, el CLIENT podrà, en els 14 dies naturals següents a haver-la rebuda, comunicar la seva intenció de canvi, tant pel mateix article de diferent color/talla, com per un val el valor del qual serà equivalent a l’import de la compra que es pretén canviar o per l’import de l’article, descomptant les despeses de gestió de la devolució.

 Si trieu l’opció de devolució de l’import, el termini del reemborsament pot arribar a ser de fins a 15 dies laborables. Es procedirà al reemborsament un cop es rebi el producte a l’establiment i es comprovi que està en perfectes condicions. Per facilitar el procés de devolució, es pot realitzar el tràmit a l’establiment presencialment.

Tots els costos que es generin a conseqüència del canvi o la devolució de la comanda seran a càrrec del CLIENT. En cas que hi hagi qualsevol incidència, podreu recórrer al servei d’Atenció al Client que us guiarà a través del procés de canvi o devolució.

 IKONO XPERIENCE S.L. no es fa responsable en cap cas de la pèrdua o extraviament de la comanda, la devolució o canvi de la qual s’interessi i es dugui a terme per mitjans de transport.

IKONO XPERIENCE S.L. es reserva el dret de no acceptar el canvi si, un cop rebut l’article, es constata que es troba en mal estat, utilitzat, tacat, trencat, netejat o en condicions inadequades i comunicarà aquesta incidència al CLIENT.


  • Qualsevol canvi o devolució quedarà subjecte a la disponibilitat del producte tal com s’indica en relació amb l’STOCK DISPONIBLE en aquests TERMES I CONDICIONS.Formes i terminis de devolució


  • En cas d’abonament, es realitzarà l’abonament de l’import mitjançant el mateix mètode de pagament amb el qual s’hagi fet la compra, ja sigui targeta.
  • En qualsevol cas, els costos que comportin els canvis i devolucions NO IMPUTABLES a IKONO XPERIENCE S.L. seran a càrrec del CLIENT. 
  • No s’admetran en cap cas enviaments relatius a devolucions o canvis a ports deguts.


Formes d’enviament de la devolució


Durante el proceso de devolución, el usuario posee dos vías para realizar la devolución:


Durant el procés de devolució, la persona usuària té a la seva disposició dues vies per realitzar la devolució:

 

A la botiga física.

Deixar personalment el paquet al punt pick up de DHL més proper.  

a) El paquet es prepararà degudament embolicat i amb la seva etiqueta per procedir a fer la devolució. El paquet s’ha de preparar i enviar tal com el va rebre el CLIENT, ja que tant el pes com les dimensions afectaran el cost de l’enviament.

b) El CLIENT es farà càrrec de l’import de l’enviament.